Sprzedaż zdjęć na wyłącznośćWiększość zdjęć oferowanych w agencjach microstock, sprzedawanych jest na licencji Royalty Free. Licencja ta pozwala na sprzedaż jednego zdjęcia wielu użytkownikom i każdy z nich może je używać w tym samym czasie. Jeżeli nabywca zechce kupić zdjęcie na wyłączność musi zakupić prawa do zdjęcia. Zwykle płaci za to wysoką cenę ale zobowiązuje to autora fotografii do zaprzestania sprzedaży zdjęcia w jakiejkolwiek formie.

Gdzie mogę sprzedać zdjęcie na wyłączność?

Jedyną agencją microstock, która w chwili obecnej oferuje ekskluzywną sprzedaż zdjęć jest Dreamstime. Opcja ta nazywa się „Sell the Rights” i jest dostępna jako jedna z rozszerzonych licencji. Po wysłaniu zdjęcia do tej agencji, możemy zaznaczyć odpowiednie okienko, które oznacza wyrażenie zgody na sprzedaż zdjęcia na wyłączność. Jednocześnie istnieje możliwość ustalenia ceny jaka nam odpowiada – od 350$ do 10000$. Jeżeli zaznaczymy okienko „use recommende pice” cena będzie ustalana automatycznie na podstawie ilości pobrań. Im zdjęcie będzie bardziej popularne tym cena wyższa. Obecny rekord sprzedaży zdjęcia na wyłączność został ustanowiony 24 października 2007. Zdjęcie różyczki zostało sprzedane za 5100$.

Pomimo tego, że inne agencje microstock nie oferują oficjalnie sprzedaży zdjęć na wyłączność, dochodzi do transakcji sprzedaży fotografii, grafik i ilustracji wektorowych gdy pojawia się klient zdecydowany na taki zakup. W ubiegłym roku, właśnie w taki sposób na StockXpert została sprzedana ilustracja wektorowa za 10000$!

Sprzedałem zdjęcie na wyłączność! Co dalej?

Jeżeli będziemy mieli dużo szczęścia i sprzedamy zdjęcie na wyłączność za grubą kasę, jesteśmy zobligowani do usunięcia danej fotografii oraz wszelkich podobnych ze wszystkich agencji microstock oraz innych miejsc gdzie zdjęcie może być sprzedane. Mamy na to 72 godziny. Nie możemy również sprzedawać danego zdjęcia komukolwiek w przyszłości.