I stało się! Pierwsza z mniejszych agencji microstock poddaje się. Z powodu braku możliwości pozyskania kapitału na dalszy rozwój agencji, inwestorzy zadecydowali o zamknięciu działalności. Luckyoliver kończy działalność z dniem 15 maja. Zastanawiające jest to, że agencja nie została wystawiona na sprzedaż, tylko po prostu zostanie zamknięta. Możliwe, że nie było chętnych na jej przejęcie…

LuckyOliver charakteryzował się naprawdę marną sprzedażą, jednak miał wielu zwolenników (najprawdopodobniej ze względu na oryginalny wygląd strony).

Wszyscy, którzy osiągnęli minimalny poziom wypłaty tj 25$ mogą wypłacić pieniądze do 15 maja. Pozostali mogą przekonwertować pieniądze na tokeny i nabyć za nie zdjęcia.

Kto następny?? Według mnie CanStockPhoto.